Ugrás a főtartalomra

Sajtó mappád

 • Kötelezően kitöltendő mező!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Interneten keresztül történő megrendelés esetén:

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MMXH Lakberendezési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 86-88., telephelyei: 1117 Budapest, Hunyadi János út 19. B. ép., 1033 Budapest, Szentendrei út 39., 1173 Budapest, Pesti út 2., 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 277. 1097 Budapest, Gyáli út 33.; cégjegyzékszáma: Cg: 01-09-678786, nyilvántartásba bejegyző cégbíróság: Fő városi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 11829519-2-43., továbbiakban: Szolgáltató) által a www.moemax.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Webáruház) igénybe vevőügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1.2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlást a Polgári Törvénykönyvrő l szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (”Ektv.”), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

1.3. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.4. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Weboldalon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak.

1.5. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre. A Felek között a termék megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.6. Ügyfélszolgálat: MMXH Lakberendezési Kft.
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1097 Budapest, Gyáli út 33.
Telefon: 06 1 888 7292
Internet cím: www.moemax.hu
E-mail: shop@moemax.hu

1.7. A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Név: conova communications GmbH
Székhely: 5020 Salzburg, Karolingerstraße 36A, Ausztria
Telefonszám: +43 662 22 00 0
E-mail: office@conova.com

1.8. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

 1. Regisztráció

2.1. A Webáruházban történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges: Név, lakcím, telefonszám, születési dátum, e-mai cím, jelszó. A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres regisztrációhoz a csillaggal jelölt, mezők kitöltése kötelező és az Ügyfélnek az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatvédelmi tájékoztatót.

A mező kipipálásával az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelező nek ismeri el.

2.2. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag az Ügyfél felel.

A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a számlám menüpontban van lehetőség. Leadott megrendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.

 1. Megrendelés

3.1. A Webáruházban megvásárolható termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékekhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. Amennyiben a Webáruházban található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

3.2. A termékek mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót

 1. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét (a felmerülő szállítási költség a szállítás kiválasztását követően a termék ára mellett külön sorban feltüntetésre kerül). A megrendelést visszaigazoló üzenetben külön soron tüntetjük fel a termékek árát és a szállítási költséget és a végösszeget.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ftos vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6. A megrendelés menete:

 1. Lépés: A megvásárolni kívánt termék a darabszám megadása után a „kosárba” gomb kattintásával kerül a kosárba. A kosár jelre kattintva megjelenik a kiválasztott termék/termékek darabonkénti és összesített ára is. Itt van lehetőség a vásárlás módosítására. Az esetleges járulékos költségek (pl. Szállítási költség) is itt jelennek meg. Az árak Áfa-val együtt értendőek. Az ÁFA mértéke a mindenkori ÁFA törvényben meghatározott százalék.
 1. Lépés: A „kasszához” gombra kattintva elérkezik a következő lépéshez, ami a bejelentkezés. (Ha az Ügyfél már be van jelentkezve, ezt a lépést átugorja.) A jelszó és az e-mail cím megadásával lehet bejelentkezni.
 1. Lépés: Itt adható meg a számlázási és/vagy szállítási cím, valamint a mömax Club Card száma.

Ezenkívül az Ügyfél speciális kérése is ennél a menüpontnál adható meg. Az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása nélkül a rendelés nem folytatható.

 1. Lépés: A fizetési mód kiválasztását követően az Ügyfél a ” Tovább” gombra kattintással egy, a rendelését összesítő oldalra jut, ahol le tudja ellenőrizni a megadott adatok helyességét. Ha az Ügyfél módosítani szeretne a rendelésen vagy az adatokon, azt a „Vissza” gombra kattintást követően teheti meg. Amennyiben az Ügyfél mindent rendben talál, a „Rendelés elküldése” gombra kattintással küldheti el a megrendelését. Ezután a megadott e-mail címre az Ügyfél megkapja a rendelés visszaigazolását.
 2. Fizetés: A futár szolgálattal kiküldött termékek teljes összegét ki kell egyenlíteni. Ez lehetséges online fizetéssel a weblapon keresztül.

3.7. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi tájékoztatót elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.8. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.9. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós kínálatot – előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassa, az egyes akciók elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési idő pontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért a Szolgáltató jogi felelősséget nem vállal.

 1. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A vételár kiegyenlítése kizárólag bankkártyás fizetéssel lehetséges.

4.2. A szállítás futárszolgálattal történik kizárólag Magyarország területére. A szállítási idő a megrendelés leadását követő naptól kezdődően legkésőbb 5-8 munkanap. Az Ügyfél a megrendelései állapotáról az e-mailben kapott kód alapján tájékozódhat. A „a készlet erejéig” megjelöléssel ellátott termékek esetében előfordulhat, hogy a megrendelését sajnos nem tudjuk teljesíteni. Amennyiben ez így történik, minden esetben értesítjük Ügyfeleinket.

4.3. Az áruházban történő személyes átvételre, illetve külföldi címre történő kiszállításra webshopon keresztül megrendelt termékek esetében nincsen mód. Az Ügyfél hibájából meghiúsult kézbesítés (összesen 3 próbálkozás) miatti újraküldés költségei minden esetben az Ügyfelet terhelik.

Sorozatosan sikertelen kiszállítás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Ügyfél vásárlásait korlátozza (csak előzőleg kiegyenlített vásárlást teljesít), ill. az Ügyfél regisztrációját törölje.

4.4. A Szolgáltató és a futár szolgálat az Ügyfelet rendelése állapotáról, ill. a teendőkről folyamatosan, e-mail útján tájékoztatja.

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

5.1. A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Polgári törvénykönyvrő l szóló 2013. évi V. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

 1. a) Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Az Ügyfél – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstő l is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Az Ügyfél a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Az Ügyfél kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. b) Termékszavatosság

Az Ügyfél a neki a Szolgáltató által eladott termék hibája esetén – választása szerint – az a) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idő pontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. c) Jótállás

Jótállásra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben (továbbiakban: jótállási Korm.rendelet) foglalt mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók.

Hibás teljesítés esetén a fenti jótállási Korm.rendelet alapján a Szolgáltató a jótállási Korm. rendeletben meghatározott termékek vonatkozásában jótállásra köteles.

A jótállási Korm.rendelet alapján az Ügyfél kijavítást vagy kicserélést kérhet. Kötelező jótállás idő tartama 1 év.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az Ügyfél által kezdeményezett jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy bemutatása. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok az a) és a b) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

5.2. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség az Ügyfelet terheli.

 1. Elállás

6.1. A termék átvétele után az Ügyfél köteles a termék tartalmát, állapotát, minőségét leellenőrizni és haladéktalanul jelezni Szolgáltató ügyfélszolgálatán, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal.

6.2. Az Ügyfél a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. Az Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha az Ügyfél az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küld.tt levél útján) az alábbi elérhető ségek egyikén:

postai cím : 1097 Budapest, Gyáli út 33.
e-mail: shop@moemax.hu

Az Ügyfél ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát is. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

6.3. Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a köbbletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy az Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi idő pontot kell figyelembe venni).

Az Ügyfél köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfél viseli.

Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 1. Panaszkezelés

Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 1.5. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

 1. a) Szóbeli panasz

Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyző könyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyző könyv másolatipéldányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30napon belül indokolással ellátott választ küld.

 1. b) Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti. A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során elő adott panaszról készült jegyző könyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

 1. c) Jogorvoslat

Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Budapest Fővárosi Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala , Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
Telefonszám: +36 1 450 2598

Az Ügyfél a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Az Ügyfél belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület rendelkezik illetékességgel. Az Ügyfél erre irányuló kérelme alapján az előzőekben írtak szerint illetékes békéltető testület helyett az Ügyfél kérelmében megjelölt békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett mű ködő Budapesti Békéltető Testület
Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Weboldal: http://bekeltet.hu/

Az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívül rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése az Ügyfél bírósághoz fordulhat.

 1. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Szolgáltató részletes Adatvédelmi tájékoztatóját megtalálja Weboldalunkon. (https://www.moemax.hu/c/privacy)

 1. Egyebek

9.1. A Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház biztonsági foka megfelelő , használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Budapest, 2017 04. 07

 1. számú melléklet

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerző déstő l való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 2

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Szerződés/Megrendelés száma:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

1 Itt, kérjük, jelölje meg a vállalkozás nevét, postai címét, telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

2 Itt, kérjük, jelölje meg a szerződés tárgyául szolgáló terméket.

mömax Sajtóhírek

Meg szeretnéd kapni e-mailben az aktuális média híreinket automatikusan? Regisztrálj a mömax Sajtóhírekre!

Hírlevél regisztráció

Kapd meg az aktuális mömax híreket e-mailben!


Kérjük, válaszold meg a biztonsági kérdést a levélszemét kizárásához.


* A mező kitöltése kötelező.